Inspireren en informeren (16 mei)

Op 16 mei verschijnt het eerste nummer van Business Information Magazine, een nieuwe kwartaaluitgave van Sdu Uitgevers. Business Information Magazine borduurt verder op de erfenis van Business Proces Magazine en Database Magazine en probeert antwoord te geven op de twee vragen die iedere manager (zouden moeten) bezighouden: doen we de goede dingen, en doen we de dingen goed? Business Information Magazine gaat over onderwerpen als procesmanagement, business analytics, procesverbeteringen, innovatie en strategievorming en over de tools u daarbij helpen. Via achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinieartikelen zullen we u niet alleen informeren, maar naar wij hopen ook prikkelen en inspireren. Dat doen we niet alleen op het oude vertrouwde papier, maar ook via onze website, onze seminars en congressen en met boeken van bekende, deskundige auteurs.

De samenleving en uw ‘speelveld’ zijn de afgelopen jaren in razend tempo veranderd en zullen de komende jaren nog veel sneller veranderen: social BPM, cloud computing, big data, consumerization of IT, gamifi cation en ga zo maar door. Wat is de relevantie van deze ontwikkelingen voor uw organisatie? En wat betekent de nieuwe generatie technologie voor de manier waarop u uw organisatie en processen inricht?

Een voorbeeld. Waar Business Intelligence tot voor kort nog een vrij specifi eke aanduiding voor een softwarecategorie was, is het nu een verzamelnaam voor een breed spectrum aan analysetools: social analysis, big data analysis, predictive analysis en ga zo maar door. BI keek terug en analyseerde data uit het verleden om op basis daarvan strategische beslissingen te nemen. Dat gebeurde achter een bureau, of in een vergaderzaal. Een nieuwe generatie tools maakt het mogelijk om ‘on the fl y’ grote hoeveelheden data te analyseren om op basis daarvan in het lopende proces voorstellen te doen of beslissingen te nemen. Niet op de Amazon-manier van tien jaar geleden, toen je nog jaren werd gespamd met aanbiedingen voor tuinboeken als je ooit voor je vader een tuinboek had gekocht. Nee, op basis van veel meer data dan enkel koopgedrag uit het verleden, denk aan doorclicks vanuit artikelen in een nieuwsbrief, zoekgedrag op de website, Facebookpagina’s en wat dies meer zij.

Business Information Magazine probeert in dit woud aan mogelijkheden uw gids te zijn. We informeren en inspireren, we wijzen u op kansen, maar ook op valkuilen. Dat doen we graag samen met u, de lezer, maar ook samen met een redactieraad en betrokkenheid van enkele verenigingen, waaronder het BPM-Forum.

Graag ontmoeten we u ook in persoon bij een van onze komende seminars of op het Trends in BPM-congres dat op14 juni 2012 plaatsvindt. Verderop in dit nummer leest u er alles over. Mocht u ideeën, suggesties, tips of vragen hebben, bel of mail ons vooral!

Marcel Roozeboom, uitgever
m.roozeboom@sdu.nl